Yükleyiciyi Pasif yap

Genel İngilizce (CEFR)

İngilizce Hakkında Kısa Bilgi:

İngilizce İngilizce söylenişi Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı , İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmî dil olarak dünya genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır. Modern İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu ilk "küresel ortak dil" olarak tanımlanmaktadır.  İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen uluslararası yardımcı dildir. Dilin Britanya Adaları'ndan öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğu'nun büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır. İngilizce, Cermen kökenli bir dildir. Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine "Anglik" demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adaları'nda kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır. Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya İncil'in başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latince'yi getirmiş ve uzun yıllar Latince'nin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra güneyden gelen Fransızlaşmış bir halk olan Normanların istilâları ile "Normanca" denilen Fransız lehçesi ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk Eski İngilizce'yi konuşmaktaydı. 1066'da Hastings Savaşı 'yla Fâtih William adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltere'yi fethi, aynı zamanda İngiltere'nin son fethidir. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallık'ta, Avustralya'da, Kanada'da, Güney Asya'nın bir bölümünde, Mısır'da ve Afrika'nın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır. İngilizce, Çince (Mandarince) ve İspanyolcadan sonra ilk resmî dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.

Genel İngilizce Eğitimlerimiz:

Genel İngilizce sınıflarımız için kur sistemi uygulanmaktadır. DİLKUR AKADEMİ'de İngilizce öğretiminde dünyada kabul görmüş altı seviye uygulanmaktadır. Kursiyerlerimiz, her bir seviye sonunda kur bitirme sınavlarına girmekte ve başarılı oldukları takdirde bir sonraki seviyeye kaydolmaktadırlar. 

Kurumumuzda her seviye 4 kurdan oluşmaktadır. İngilizce bildiğini belirten her öğrenciye STS uygulanarak, kursiyerin ihtiyacına ve seviyesine en uygun eğitimi alması sağlanmaktadır. Genel İngilizce programına katılarak 72 saat teorik ve 72 saat uygulama dersi ile toplamda 144 saatini tamamlayan kursiyerlerimizden yapılacak sınavlar neticesinde başarılı olanlara, aldıkları eğitimin niteliklerini belirten "DİLKUR AKADEMİ Kurs Katılım Belgesi" ve  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli tarihlerde düzenlenen sınavlar sonucunda, "MEB Onaylı Sertifika" verilmektedir. 

Eğitimlerimize; İngilizce'yi DİLKUR AKADEMİ farkı ile öğrenmek isteyenler, İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar, İngilizce öğrenmekte zorluk çekenler, İngilizce bilgisine sahip olan ancak günlük hayatta kullanamayanlar, İngilizce bilgilerini daha iyi bir seviyeye taşımak isteyenler katılabilmektedirler. 

Genel İngilizce A1-A2-B1-B2-C1-C2 SEVİYELERİ 

Ortalama 72 ders saati ve 72 saat ücretsiz ek ders ve ders etkinlikleri 

 Kurs Süresi 

Haftalık Ders Programı 

  Materyaller 

4 saat x 18 hafta 

6 saat x 12 hafta 

8 saat x 9 hafta 

12 saat x 6 hafta 

Kursiyerin istediği gün ve saatler dikkate alınmaktadır. 

New Headway Ana Kitap 

New Headway Çalışma Kitabı 

New Headway CDleri 

İngilizce Arşiv DVD’si 

Gelişim Kulüpleri 

Kariyer Etkinlikleri 

Dijital Kaynaklar